Pattern_Rochie cu talie inalta

Începeţi lucrul de la banda de sub bust în jos. Tiparul este făcut pentru lucrul a două piese separate (faţă şi spate) dar îl puteţi uşor transforma pentru a lucra circular.

Mărimea tiparului: S. Modificaţi măsurile pentru sub bust şi şolduri pentru a adapta tiparul oricăror alte măsuri (adăugaţi 2cm/piesă la măsurile dvs. pentru lejeritate). Asiguraţi-vă că veţi avea suficiente ochiuri pe şold făcând un etalon.

Eu am folosit andrele de 6,5mm. Majoritatea dimensiunilor din tipar sunt date în cm pentru a putea fi uşor convertite la orice altă dimensiune de andrele.

Legendă pentru desen: R = rând; och. = ochi/ochiuri

Puneţi 52 ochiuri sau orice număr aveţi nevoie pentru a obţine 40cm. Lucraţi 73cm până la partea de jos a rochiei crescând 2 och. (un ochi stânga/un ochi dreapta) la fiecare 10 rânduri (sfat: creşteţi după primele două och./înainte de ultimele două och. – veţi putea coase mai uşor piesele între ele şi lucrul va arăta mai îngrijit). Pe ultimii 3cm puteţi folosi orice rânduri speciale de margine doriţi.

După ce încheiaţi partea de jos a rochiei mergeţi înapoi la linia de sub bust. Eu prefer să desfac primul rând pentru a putea continua cu aceleaşi ochiuri, fără linie vizibilă de la ochiuri nou trase. Lucraţi 3cm într-un model elastic (eu am folosit 7 ochiuri pe faţă, 6 pe dos), făcând în mijloc 4 găuri mici (de câte 2 och. fiecare). După ce încheiaţi banda de sub bust lucraţi un rând pe faţă (pe faţa bună, sau un rând pe dos dacă sunteţi pe dosul lucrului) şi schimbaţi culoarea firului la următorul rând.

Continuaţi să lucraţi drept 15cm apoi începeţi să scădeţi pentru gaura mânecii pe parcursul a 8 rânduri  2 och.-2. och.-1 och.-1 och. La fiecare 2 rânduri. La aprox. 9cm după ce aţi început să scădeţi pentru braţe începeţi să scădeţi pentru linia gâtului la început încheind 8 och. (4 och. la stânga şi 4 och. la dreapta liniei de mijloc) apoi scăzând 3 och.-2 och.-1 och.-1 och. La fiecare 2 rânduri. Continuaţi să lucraţi după ce aţi terminat de scăzut tot până când gaura mânecii măsoară aprox. 19cm. Impărţiţi ochiurile care v-au rămas pentru umeri în 3 şi încheiaţi câte o treime începând dinspre gaura mânecii.

Lucraţi partea din spate la fel. Singura diferenţă dintre partea din faţă şi partea din spate este la linia gâtului care în spate trebuie să fie mai puţin adâncă – încheiaţi 14 och. (7 och. la stânga şi 7 och. la dreapta liniei de mijloc) apoi scăzând 3 och.-1 och. la fiecare 2 rânduri pe ultimele rânduri ale lucrului (nu e nevoie să mai lucraţi rânduri drepte).

Coaseţi împreună cele două părţi apoi culegeţi ochiuri de-a lungul liniei gâtului şi găurilor mânecilor în culoarea contrastantă. Tricotaţi pe faţă 3cm pentru gât şi 2cm pentru mânecă, îndoiţi în jumătate şi coaseţi marginile pe dos.

Croşetaţi un lanţ lung sau cumpăraţi panglică pentru a o trece prin găurile de sub bust şi aţi terminat.

Succes!

P.S. Mi-ar plăcea tare mult să văd proiectele voastre încheiate.


 

 

 

 

 

 

Work starting from under the bust band down. The pattern is given for front and back pieces worked separately (back and forth) but you can convert it to circular knitting.  

Size S. Update the measures for under the bust and hip line to adapt the pattern to any size (add 2cm/piece to your measures for looseness). Make sure that you will have sufficient stitches at the hip line by making a gauge.

I used 6,5mm needles. Most of the measures in the pattern are given in cm so you could easily convert them to any needle size.

Legend for the drawing: R = rows / och. = stitches (st.)

Cast on 52 stitches or the number you need to obtain 40cm. Work down 73cm to the bottom of the dress increasing 2 st. (one on each side) every 10 rows (tip: increase after the first two stitches/before the last two stitches – it’s easier to sew and it looks neater). On the last 3cm you can use any edge stitches you like.

After casting off the bottom of the dress go back under the bust. I like to unravel the cast on stitches to continue working without a pick up line. Work for 3cm in an elastic pattern (I used knit 7, purl 6), making in the middle 4 small holes (2 st. long each). After the under the bust band is done knit one row (on the right side or purl if you are on the wrong side) and change the colour of the yarn on the next row. Continue working straight for 15cm then start decreasing for the armholes for 8 rows 2 st.-2.st.-1 st.-1 st. every 2 rows. At about 9cm after you started decreasing for the armholes start decreasing at the neck first casting off 8 stitches (4 st. left and 4 st. right of the middle line) then decreasing 3 st.-2 st.-1 st.-1 st. every 2 rows. Continue working after all the decrease is done until the armhole measures aprox. 19cm. Divide the remaining stitches for the shoulder in 3 and cast off one third a time starting from the armhole.

Work the back piece the same. The only difference between front and back pieces is the neck line which on the back should be less deep –cast off 14st. (7 st. left and 7 st. right of the middle line) then decrease 3st.-1 st. every 2 rows on the last rows of your back piece (no straight rows needed).    

Sew the two pieces together then pick up stitches along the neck line and the armholes in the contrasting colour. Knit for about 3cm on the neck line and 2cm on the armholes, fold each in two and sew on the wrong side.

Crochet a long chain or buy a ribbon to past through the holes of the band and you are done.

Good luck!

P.S. I would love to see your finished project.